Thông báo tuyển sinh đại học hệ vừa học vừa làm năm 2020

80

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2020

Trường Đại học Điện lực liên kết với Trường Trung cấp Bách nghệ Hà Nội thông báo tuyển sinh Đại học, hệ vừa làm vừa học năm 2020

Liên hệ: Thầy Thuyên 0982.099.757

Địa chỉ: Trường Trung cấp Bách nghệ Hà Nội, số 1, Nhân Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hòa Nội.